S e r i e m a t i g

Zandekkers fase 2 - Ravenswaaij (Gld.)

Kloostervelden 10 woningen fase 6 - Sterksel (NB)

Nieuwbouw Goudenrijderstede te Cuijck (NB)

Nieuwbouw 10 woningen fase 6B te Sterksel (NB)